Logo

VikingLam var et statskontrolleret økologisk fårehold med ca 60 moderfår.

Vi har nu lukket og nedlagt vores fårehold.

Vores får var af racerne Gute og Spælsau. Det er får der er meget tæt på de oprindelige vikingetidsfår, ligesom færøske og islandske får og de har en række meget nyttige egenskaber der er  værd at bevare:

De har en meget karakteristisk uld med lange tykke dækhår og en fin underuld. Denne uld er gennem tiden benyttet til bl.a. færøske fiskeres 'sjóstúka'.

Kødet er magert og fint og har en vildt-agtig smag.

Dyrene er nøjsomme og er i stand til at klare sig ude hele året i det danske klima. De er også meget velegnede til at afgræsse marginaljorde - enge, heder, småøer, krat osv.

Vores får lavede naturafgræsning på Stevns, både på Stevns Fyr og langs Tryggevælde Å. De blev også brugt som led i ukrudtsbekæmpelse på LandbrugsLauget Brinkholms økologiske marker.

Hostet af Adapt A/S